Skip to main content

ELIPS

EnvironmentaL Identity of Primary School Students in Serbia

Упознајте наш истраживачки тим

Виши научни сарадник

Милица Марушић Јаблановић

Виши научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Главне области њеног истраживања су: образовање одраслих, образовање и професионално усавршавање наставника, професионални развој, научна и еколошка писменост.

Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду.Главне области њеног истраживања су: образовање одраслих, образовање и професионално усавршавање наставника, личне вредности, научна и еколошка писменост.
Познаје савремене теорије и резултате истраживања који се односе на еколошку писменост и има искуство у спровођењу националних и међународних истраживања (TIMSS 2015 – Trends in International Mathematics and Science Study). Коаутор је (са С. Благданић) монографије које се бави природно-научном писменошћу, већег броја радова на тему еколошке писмености, укључујући и предавање по позиву на међународном скупу на тему компоненти еколошке писмености.
Руководи пројектом ELIPS и координише радни пакет који се односи на управљање пројектом.
Референце:
Научни саветник

Драгана Ђорђевић

Научни саветник на Институту за хемију технологију и металургију Универзитета у Београду. Фокус њеног истраживања чине: хемија животне средине, климатске промене, процена и превенција ризика по животну средину, антропогени и природни извори емисије контаминаната ваздуха, математичко моделовање.

Драгана Ђорђевић, научни саветник на Институту за хемију технологију и металургију Универзитета у Београду. Фокус њеног истраживања чине: хемија животне средине, климатске промене, процена и превенција ризика по животну средину, антропогени и природни извори емисије контаминаната ваздуха, математичко моделовање.
Рецензент је многих врхунских међународних часописа и учествовала је и руководила националним и међународним пројектима.
Чланица истраживачког тима ELIPS.
Референце:
Научни сарадник

Драгана Гундоган

Научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Главне области њених истраживања усмерене су према социологији образовања, економској социологији, политичкој социологији.

Драгана Гундоган, научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Главне области њених истраживања усмерене су према социологији образовања, економској социологији, политичкој социологији.
Драгана Гундоган је стручна за методологију истраживачког рада, са искуством у квантитативном и квалитативном приступу различитим темама, као што су: образовне неједнакости, вредности, ставови и искуства актера у образовном процесу. Магистрирала је социологију и социјалну антропологију на Централноевропском универзитету у Будимпешти. Као студент докторских студија била је ангажована на Филозофском факултету.
Координише радни пакет пројекта ЕЛИПС који се односи на прикупљање и анализу квалитативних података.
Редовни професор

Сања Благданић

Редовни професор Методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Главне области истраживања су: настава природе и друштва, научно описмењавање ученика, развијање историјског мишљења ученика.

Сања Благданић, редовни професор Методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Главне области истраживања су: настава природе и друштва, научно описмењавање ученика, развијање историјског мишљења ученика.
Била је члан тима у међународним пројектима, као и националним пројектима за унапређење основног образовања у Србији. Има искуства у креирању и реализацији обука за наставнике акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Од стране УНИЦЕФ-а била је ангажована као експерт и консултант у области транзиције из предшколског у основношколски ситем образовања. Аутор је уџбеничких комплета за Свет око нас и Природу и друштво.
Координише радни пакет пројекта ELIPS који се односи на дисеминацију тока и резултата Пројекта
Референце:
Научни сарадник

Јелена Станишић

Научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Континуирано се бави изучавањем еколошког васпитања и образовања

Јелена Станишић, научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Континуирано се бави изучавањем еколошког васпитања и образовања. Разматрајући проблем еколошког васпитања и образовања, посебну пажњу посвећује улози школе као кључне образовне институције у овом процесу, те могућностима унапређења наставног процеса и његовим потенцијалима за приближавање еколошких садржаја ученицима и развијање њихове еколошке писмености.
У пројекту ELIPS координише радни пакет који се односи на прикупљање и анализу квантитативних података.
Референце:
Асистенткиња

Слађана Савић

Асистенткиња на Катедри за примењену хемију и чланица Истраживачке групе за аналитичку хемију и хемију животне средине (EnviroSensing) Хемијског факултета Универзитета у Београду. Главне области истраживања: хемија животне средине, пречишћавање отпадних вода, примењена хемија.

Слађана Савић, асистенткиња на Катедри за примењену хемију и чланица Истраживачке групе за аналитичку хемију и хемију животне средине (EnviroSensing) Хемијског факултета Универзитета у Београду. Главне области истраживања: хемија животне средине, пречишћавање отпадних вода, примењена хемија.
Организовала је радионице о загађењу ваздуха за ученике основних и средњих школа у Музеју науке и технике у Београду. Редовно објављује научнопопуларне текстове о актуелним еколошким проблемима у Србији.
Чланица истраживачког тима ELIPS.
Референце:
Ванредни професор

Вера Жупанец

Ванредни професор Методике наставе биологије и екологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Главне области њеног истраживања су иновативни приступи у настави биологије и екологије.

Вера Жупанец, ванредни професор Методике наставе биологије и екологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Главне области њеног истраживања су иновативни приступи у настави биологије и екологије.
Учествовала је у више пројеката у вези са еколошким образовањем. Аутор је и реализатор акредитованих програма за стручно усавршавање наставници биологије у основним школама.
Чланица истраживачког тима ELIPS.
Референце:
Ванредни професор

Зорица Веиновић

Ванредни професор у области методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Истраживачки фокус усмерен је према образовању за животну средину и образовању за одрживи развој.

Зорица Веиновић, ванредни професор у области методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Истраживачки фокус усмерен је према образовању за животну средину и образовању за одрживи развој.
Посебну пажњу посвећује дисеминацији циљева и вредности образовања за животну средину и одрживи развој кроз наставну праксу и менторство, предавања по позиву, креирање и реализацију програма обука за стручно усавршавање наставника. Аутор је уџбеника за предмет Природа и друштво.
У пројекту ELIPS координише радни пакет који се односи на анализу литературе и организацију теренског рада.
Референце: