Skip to main content

Упознајте наш истраживачки тим

Виши научни сарадник

Милица Марушић Јаблановић

Виши научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Главне области њеног истраживања су: образовање одраслих, образовање и професионално усавршавање наставника, професионални развој, научна и еколошка писменост.

Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду.Главне области њеног истраживања су: образовање одраслих, образовање и професионално усавршавање наставника, личне вредности, научна и еколошка писменост.
Познаје савремене теорије и резултате истраживања који се односе на еколошку писменост и има искуство у спровођењу националних и међународних истраживања (TIMSS 2015 – Trends in International Mathematics and Science Study). Коаутор је (са С. Благданић) монографије које се бави природно-научном писменошћу, већег броја радова на тему еколошке писмености, укључујући и предавање по позиву на међународном скупу на тему компоненти еколошке писмености.
Руководи пројектом ELIPS и координише радни пакет који се односи на управљање пројектом.
Референце:
Научни саветник

Драгана Ђорђевић

Научни саветник на Институту за хемију технологију и металургију Универзитета у Београду. Фокус њеног истраживања чине: хемија животне средине, климатске промене, процена и превенција ризика по животну средину, антропогени и природни извори емисије контаминаната ваздуха, математичко моделовање.

Драгана Ђорђевић, научни саветник на Институту за хемију технологију и металургију Универзитета у Београду. Фокус њеног истраживања чине: хемија животне средине, климатске промене, процена и превенција ризика по животну средину, антропогени и природни извори емисије контаминаната ваздуха, математичко моделовање.
Рецензент је многих врхунских међународних часописа и учествовала је и руководила националним и међународним пројектима.
Чланица истраживачког тима ELIPS.
Референце:
Научни сарадник

Драгана Гундоган

Научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Главне области њених истраживања усмерене су према социологији образовања, економској социологији, политичкој социологији.

Драгана Гундоган, научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Главне области њених истраживања усмерене су према социологији образовања, економској социологији, политичкој социологији.
Драгана Гундоган је стручна за методологију истраживачког рада, са искуством у квантитативном и квалитативном приступу различитим темама, као што су: образовне неједнакости, вредности, ставови и искуства актера у образовном процесу. Магистрирала је социологију и социјалну антропологију на Централноевропском универзитету у Будимпешти. Као студент докторских студија била је ангажована на Филозофском факултету.
Координише радни пакет пројекта ЕЛИПС који се односи на прикупљање и анализу квалитативних података.
Редовни професор

Сања Благданић

Редовни професор Методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Главне области истраживања су: настава природе и друштва, научно описмењавање ученика, развијање историјског мишљења ученика.

Сања Благданић, редовни професор Методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Главне области истраживања су: настава природе и друштва, научно описмењавање ученика, развијање историјског мишљења ученика.
Била је члан тима у међународним пројектима, као и националним пројектима за унапређење основног образовања у Србији. Има искуства у креирању и реализацији обука за наставнике акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Од стране УНИЦЕФ-а била је ангажована као експерт и консултант у области транзиције из предшколског у основношколски ситем образовања. Аутор је уџбеничких комплета за Свет око нас и Природу и друштво.
Координише радни пакет пројекта ELIPS који се односи на дисеминацију тока и резултата Пројекта
Референце:
Научни сарадник

Јелена Станишић

Научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Континуирано се бави изучавањем еколошког васпитања и образовања

Јелена Станишић, научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду. Континуирано се бави изучавањем еколошког васпитања и образовања. Разматрајући проблем еколошког васпитања и образовања, посебну пажњу посвећује улози школе као кључне образовне институције у овом процесу, те могућностима унапређења наставног процеса и његовим потенцијалима за приближавање еколошких садржаја ученицима и развијање њихове еколошке писмености.
У пројекту ELIPS координише радни пакет који се односи на прикупљање и анализу квантитативних података.
Референце:
Асистенткиња

Слађана Савић

Асистенткиња на Катедри за примењену хемију и чланица Истраживачке групе за аналитичку хемију и хемију животне средине (EnviroSensing) Хемијског факултета Универзитета у Београду. Главне области истраживања: хемија животне средине, пречишћавање отпадних вода, примењена хемија.

Слађана Савић, асистенткиња на Катедри за примењену хемију и чланица Истраживачке групе за аналитичку хемију и хемију животне средине (EnviroSensing) Хемијског факултета Универзитета у Београду. Главне области истраживања: хемија животне средине, пречишћавање отпадних вода, примењена хемија.
Организовала је радионице о загађењу ваздуха за ученике основних и средњих школа у Музеју науке и технике у Београду. Редовно објављује научнопопуларне текстове о актуелним еколошким проблемима у Србији.
Чланица истраживачког тима ELIPS.
Референце:
Ванредни професор

Вера Жупанец

Ванредни професор Методике наставе биологије и екологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Главне области њеног истраживања су иновативни приступи у настави биологије и екологије.

Вера Жупанец, ванредни професор Методике наставе биологије и екологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Главне области њеног истраживања су иновативни приступи у настави биологије и екологије.
Учествовала је у више пројеката у вези са еколошким образовањем. Аутор је и реализатор акредитованих програма за стручно усавршавање наставници биологије у основним школама.
Чланица истраживачког тима ELIPS.
Референце:
Ванредни професор

Зорица Веиновић

Ванредни професор у области методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Истраживачки фокус усмерен је према образовању за животну средину и образовању за одрживи развој.

Зорица Веиновић, ванредни професор у области методике наставе природе и друштва на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Истраживачки фокус усмерен је према образовању за животну средину и образовању за одрживи развој.
Посебну пажњу посвећује дисеминацији циљева и вредности образовања за животну средину и одрживи развој кроз наставну праксу и менторство, предавања по позиву, креирање и реализацију програма обука за стручно усавршавање наставника. Аутор је уџбеника за предмет Природа и друштво.
У пројекту ELIPS координише радни пакет који се односи на анализу литературе и организацију теренског рада.
Референце: