Skip to main content

The ELIPS project

Environmental Identity of Primary School Students in Serbia
1569; contract number 954/2023
Supported by the Science Fund of the Republic of Serbia, Identities program

Пројекат ELIPS

Еколошки идентитет ученика основних школа у Србији
1569; број уговора 954/2023
Подржан од стране Фонда за науку Републике Србије, програм Идентитети

Contact us