Skip to main content

Како је све почело?

Пилотирање истраживачког инструмента MSELS (Middle School Environmental Literacy Scale)

Прочитајте резултате пилот-истраживања примене MSELS инструмента на српском језику:

1. Marušić Jablanović, M., Stanišić, J., Savić, S. (2022). Predictors of Pro-Environmental Behavior – The Results of a Pilot Study on Environmental Literacy. The 28th International Scientific Conference “Educational Research and School Practice”, Belgrade, 28, 106–113.

2. Марушић Јаблановић, М, Станишић, Ј, Савић, С. (2022). Еколошка писменост ученика у београдским школама: Резултати пилот истраживања. Иновације у настави, 35(4), 28–46. https://doi.org/10.5937/inovacije2204028M

Први
корак

Друга
етапа

Трећа
фаза

Идемо
даље

Остајемо на нашем путу

Прва етапа

Анализа савремених схватања еколошког идентитета и еколошке писмености, међународних и националних законских оквира, као и наставне праксе и стратегија које су усмерене ка развоју еколошког идентитета и еколошке писмености

Друга етапа

Квантитативно истраживање – мерење нивоа еколошке писмености на узорку од 46 одељења седмог разреда основних школа из свих региона Републике Србије (877 ученика)

Трећа етапа

Квалитативно истраживање – утврђивање карактеристика еколошког идентитета ученика који су остварили најбоље резултате у мерењу нивоа еколошке писмености

Саопштавање и публиковање резултата истраживања

Идемо даље

Радионице за наставнике основних школа које унапређују њихове компетенције на развијању еколошке писмености и еколошког идентитета ученика

Предавања за студенте наставничких факултета о значају и начинима развијања еколошке писмености и еколошког идентитета ученика

Остајемо на нашем путу

Креирање препорука у вези са еколошким образовањем и стручним усавршавањем наставника, као и наставним програмима основних школа