Skip to main content
ELIPS у школама

ELIPS НА ФАКУЛТЕТУ

By јун 24, 2024No Comments

Будући учитељи и васпитачи упознати са пројектом ELIPS

Заштита природе је од изузетне важности за будућност наше планете. Стога је од кључне важности едуковати будуће учитеље и васпитаче о овом проблему и укључити их у пројекте који се баве овом тематиком.

Зорица Веиновић, чланица тима пројекта ELIPS и ванредни професор на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду, представила је наш пројекат студентима основних студија који похађају изборни предмет Деца у улози чувара природе (12. децембра 2023. године), а затим и студентима мастер студија у оквиру предмета Савремени методички правци у упознавању околине (9. јануара 2024. године).

Студенти су показали велико интересовање за пројекат ELIPS и његове резултате и учествовали у дискусији о њиховом значају у контексту професије коју су изабрали.

Сарадња са будућим и садашњим васпитачима, учитељима и наставницима кључна  је за пројекат ELIPS!

Leave a Reply