Skip to main content

У оквиру пројекта ELIPS, проф. др Томас Марцинковски, професор у области природних наука и еколошког образовања, као и програмски руководилац STEM образовања на Технолошком институту у Флориди, САД, одржао је предавање 28. марта. 2024. године у Атријуму Народног музеја на тему: „Можемо ли бити еколошки писмени ако нисмо осетљиви на природну средину и еколошке проблеме? – Како разумемо, меримо и унапређујемо еколошку писменост?“ (Can we be environmentally literate if we are not sensitive to the natural environment and environmental problems? – How do we understand, assess, and enhance environmental literacy?).

Након кратког историјског осврта на развој еколошког образовања, професор Марцинковски је дао приказ квантитативних и квалитативних истраживања у области овог образовног концепта, са акцентом на оквире који су довели до развоја инструмената који мере ниво еколошке писмености. Предавање је подстакло живу дискусију о импликацијама истраживања еколошке писмености, њеном значају и могућностима развоја.

Предавање је најавила др Зорица Веиновић, ванредни професор на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Потом се обратила др Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања и руководилац пројекта ELIPS, која је са присутнима поделила најновије резултате истраживања.

Публици се обратио и Младен Савић, наставник биологије ученика одељења основне школе „Чаки Лајош“ у Бачкој Тополи, које је постигло најбоље резултате у истраживању еколошке писмености, у оквиру пројекта ELIPS.

Пре почетка предавања, Пастирску импровизацију на кавалу извео је Милош Николић, наставник кавала на Одсеку за традиционално певање и свирање у МШ Мокрањац. Током извођења композиције, публика је имала прилику да види презентацију фотографија Старе планине Милана Симоновића