Skip to main content

Чланице ELIPS  пројекта имале су част и задовољство да угосте проф. др Томаса Марцинковског, професора и програмског руководиоца образовања у области природних наука, технологије и математике Технолошког института на Флориди (САД). Током боравка у Београду, професор Марцинковски одржао је гостујуће предавање на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду на тему ”What is environmental literacy, what it looks like, and why it matters for Youth and Teacher Education – Experience from the USA” („Шта је еколошка писменост, како она изгледа и зашто је важна за образовање младих и наставника – искуство из САД“).

Предавање је најавила проф. др Сања Благданић, редовни професор на Факултету за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду. Уводну реч је дала др Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања и руководилац пројекта ELIPS која је са присутнима поделила најновије резултате истраживања у оквиру пројекта ELIPS.

Током предавања је дат упоредни приказ различитих квантитавних и квалитативних истраживања у области еколошког образовања, са акцентом на оквире који су довели до развоја упитника којим се мери ниво еколошке писмености. Упитник који мери ниво еколошке писмености а чији је коаутор професор Марцинковски коришћен је у истраживању у оквиру пројекта ELIPS.

Предавању су присуствовали студенти будући учитељи, наставници, педагози и психолози. Ово је била прилика да професор Марцинковски подели са студентима своје дугогодишње искуство у области еколошког образовања и еколошке писмености.  Предавање је подстакло дискусију o значају и улози учитеља и наставника у развоју еколошке писмености ученика у нашим школама.

Захваљујемо се професору Марцинковском и свима који су присуствовали овом догађају!

Фото: Слађана Савић