Skip to main content

Руководилац пројекта, др Милица Марушић Јаблановић одржала је 25. 4. 2023. предавање по позиву на Факултету за образовање наставника у Солуну, под називом Еколошка писменост и еколошки идентитет ученика.

У оквиру тог предавања дотакла се најважнијих еколошких проблема у Србији, уобичајеног начина мерења еколошке писмености у истраживањима, као и еколошког активизма као једног од показатеља еколошке писмености. Упознала је наставнике са резултатима пилот истраживања о еколошкој писмености, које је спроведено на узорку ученика из Београда, као и са напорима еколошких покрета да очувају природна добра Србије.

Осим тога, представила је главне истраживачке резултате о кључним факторима за формирање еколошког идентитета код деце и покренула разговор о улози и домету образовања у том процесу.

Предавање је подстакло врло плодну дискусију, а присутни наставници истакли су да их је предавање мотивисало да даље уче о поменутим темама, као и да је понудило низ за њих нових сазнања.

Leave a Reply