Skip to main content

Током маја и јуна 2023. године реализовано је прикупљање података о нивоу еколошке писмености ученика у Србији, како је предвиђено посебним Радним пакетом пројекта.

Чланице ELIPS тима прикупиле су податке у 45 градских и сеоских школа, од преко 850 ученика седмог разреда са територије Србије.

У овом делу истраживања коришћен је један међународни упитник којим се мери ниво еколошке писмености, односно ниво еколошког знања ученика, њихових ставова о животној средини и начина на које препознају и анализирају еколошке проблеме.

Важно је напоменути да је овај упитник први пут примењен у Србији и омогућује поређење наших резултата са другим државама. Подаци до којих ћемо доћи овим путем представљају први корак у сагледавању идентитета еколошки писменог ученика и његовог школског окружења

Са нестрпљењем чекамо анализу података до којих смо дошли и наставак квалитативног дела истраживања.

Leave a Reply