Skip to main content

Први састанак ELIPS тима одржан је 15. март 2023. године у просторијама Института за педагошка исгтраживања у Београду. Разрађен је план организације теренског истраживања које ће се реализовати у школама широм Србије. Размотрен је предлог стратификованог узорка основних школа у којима ће се прикупити подаци о нивоу еколошке писмености ученика седмог разреда. Договорена је процедура и динамика контактирања школа.