Skip to main content

У просторијама Фонда за науку Републике Србије 15. марта 2023. године организовано је потписивање уговора за пројекте који су изабрани за финансирање у оквиру програма Идентитети.

У наредне две године, ELIPS пројекaт бавиће се истраживањем нивоа еколошке писмености ученика, као и фактора који утичу на формирање еколошког идентитета ученика основних школа у Србији. У пројекат је укључено пет институција – четири из Београда и једна са Универзитета у Новом Саду. Пројектом руководи Милица Марушић Јаблановић, виши научни сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду.